Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình nguyên lý kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.07G434t 2020
Dewey
657.07
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả
462tr ; 24 cm
ISBN
9786049467738
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, nguyên lý, giáo trình
Ngày cập nhật
26/11/2020 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về kế toán; phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán; kế toán các hoạt động thương mại và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, kế toán quản trị; hệ thống thông tin kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019580  Còn  Rỗi          
100019581  Còn  Rỗi          
100019582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 227