Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Ký hiệu xếp giá
658.4038011G434t 2019
Dewey
658.4038011
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
503tr ; 24 cm
ISBN
9786049466250
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ thống thông tin quản lí, giáo trình
Ngày cập nhật
26/11/2020 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin (HTTT), các thành phần công nghệ của HTTT, các HTTT dưới góc độ quản lý và ra quyết định, các HTTT ứng dụng trong kinh doanh, phát triển các HTTT trong tổ chức, quản trị các nguồn lực và vấn đề an toàn HTTT.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019570  Còn  Rỗi          
100019571  Còn  Rỗi          
100019572  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 629