Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị tác nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658G434t 2018
Dewey
658
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả
643tr ; 24 cm
ISBN
9786049464331
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị tác nghiệp, quản trị sản xuất
Ngày cập nhật
27/11/2020 02:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp; chiến lược tác nghiệp; dự báo cầu sản phẩm dịch vụ; thiết kê sản phẩm và dịch vụ; lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp; bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp; hoạch định tổng hợp; quản trị hàng dự trữ; điều độ sản xuất trong doanh nghiệp; quản trị chất lượng trong doanh nghiệp; bảo trì trong doanh nghiệp; quản trị dự án sản xuất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019573  Còn  Rỗi          
100019574  Còn  Rỗi          
100019575  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 911