Python cơ bản

Ký hiệu xếp giá
005.133 B9321p 2020
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả
253tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình
Ngày cập nhật
01/12/2020 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bao gồm các kiến thức cơ bản về Python; biến, số và chuỗi; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; cấu trúc dữ liệu; hàm; thao tác với tệp dữ liệu; lập trình hướng đối tượng với Python.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019596  Còn  Đang mượn  nv0000499  Phan Đặng Ngọc Yến Vân  02/02/2023 
100019594  Còn  Rỗi          
100019595  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 18