Thư viện Lạc Hồng
Python cơ bản

Ký hiệu xếp giá
005.133B9321p 2020
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả
253tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình
Ngày cập nhật
01/12/2020 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bao gồm các kiến thức cơ bản về Python; biến, số và chuỗi; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; cấu trúc dữ liệu; hàm; thao tác với tệp dữ liệu; lập trình hướng đối tượng với Python.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019594  Còn  Rỗi          
100019595  Còn  Rỗi          
100019596  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1085