Thư viện Lạc Hồng
Kế toán hành chính sự nghiệp: Cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.61K241t 2020
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - [K.đ.]: [Knxb], 2020
Mô tả
284tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, hành chính sự nghiệp
Ngày cập nhật
03/12/2020 03:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; kế toán các khoản phải trả; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu - chi và xác định kết quả các hoạt động; kế toán các tài khoản ngoài bảng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019638  Còn  Rỗi          
100019639  Còn  Rỗi          
100019640  Còn  Đang mượn  919000077  Nguyễn Phương Hồng Huế  23/01/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 357