Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu học tập kế toán tài chính 1

Ký hiệu xếp giá
657T1293l 1
Dewey
657
Xuất bản
Tài bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả
356tr ; 27 cm
ISBN
9786049228704
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính, tài liệu học tập
Ngày cập nhật
03/12/2020 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính; báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh; báo cáo kết quả hoạt động và báo lưu chuyển tiền; đo lường doanh thu và phân tích khả năng sinh lời; tiền và các khoản phải thu; hàng tồn kho; tài sản cố định.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019641  Còn  Rỗi          
100019642  Còn  Rỗi          
100019643  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1492