Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu học tập kế toán tài chính 3

Ký hiệu xếp giá
657T1293l 3
Dewey
657
Xuất bản
Tài bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả
400tr ; 27 cm
ISBN
9786049228001
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính, tài liệu học tập
Ngày cập nhật
03/12/2020 03:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: nợ phải trả ngắn hạn và nợ tiềm tàng; trái phiếu và phiếu ghi nợ dài hạn; thuê tài sản; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu; bù đắp trên cơ sở cổ phiếu và lãi trên cổ phiếu; báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019620  Còn  Rỗi          
100019647  Còn  Rỗi          
100019648  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1278