Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu học tập kế toán tài chính 4

Ký hiệu xếp giá
657T1293l 4
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả
180tr ; 27 cm
ISBN
9786049227172
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính, tài liệu học tập
Ngày cập nhật
03/12/2020 04:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, sửa chữa sai sót, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp; tổng quan về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất; kế toán các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu; kế toán giao dịch nội bộ trong tập đoàn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019649  Còn  Rỗi          
100019650  Còn  Rỗi          
100019651  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1528