Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT trên excel

Ký hiệu xếp giá
657.0285D182h 2020
Dewey
657.0285
Xuất bản
Tái bản lần thứ 12. - H.: Tài chính, 2020
Mô tả
657tr ; 28 cm
ISBN
9786047923120
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, thuế giá trị gia tăng
Ngày cập nhật
03/12/2020 04:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên Excel; hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức "nhật ký chung", "nhật ký sổ cái", và hình thức "chứng từ ghi sổ"; thực hành sổ kế toán, lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ; bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019624  Còn  Rỗi          
100019625  Còn  Rỗi          
100019626  Còn  Rỗi          
100019712  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1300