Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Ký hiệu xếp giá
657.3B221c 2018
Dewey
657.3
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2018
Mô tả
399tr ; 24 cm
ISBN
9786047917839
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
báo cáo tài chính, kiểm toán
Ngày cập nhật
04/12/2020 04:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính. Công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019621  Còn  Rỗi          
100019622  Còn  Rỗi          
100019623  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 764