Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển xa với Arduino và ESP32

Ký hiệu xếp giá
629.895133N5767d 2019
Dewey
629.895133
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2019
Mô tả
440tr ; 24 cm
ISBN
9786049830303
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Arduino, vi điều khiển, vi xử lý, điều khiển lập trình
Ngày cập nhật
05/12/2020 01:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: truyền thông; điều khiển xa bằng Bluetooth, bằng hồng ngoại, bằng sóng cao tần; tổng quan về ESP32; lập trình ESP32 với Atom Text Editor và Platformio IDE; ESP32 và cảm biến PIR; ESP32 với cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm; ESP32 và nhiều cảm biến nhiệt độ; ESP32 và LCD I2C; trạm thời tiết sử dụng ESP32 và BME280; điều khiển động cơ DC; điều khiển động cơ SERVO; phát xung PWM; sử dụng với LORA với ESP32; ghi dữ liệu nhiệt độ vào thẻ nhớ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019656  Còn  Rỗi          
100019657  Còn  Rỗi          
100019658  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 915