Thư viện Lạc Hồng
Arduino và lập trình IoT

Ký hiệu xếp giá
629.895133N5767l 2020
Dewey
629.895133
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2020
Mô tả
456tr ; 24 cm
ISBN
9786049785764
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Arduino, vi điều khiển, điều khiển lập trình, lập trình
Ngày cập nhật
05/12/2020 02:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về IoT và cảm biến; các bài tập thực hành với lập trình Arduino; ứng dụng lập trình Arduino và cảm biến; tìm hiểu truyền thông không dây; cấu hình cho ESP8266; một số tính năng khác của ESP8266; sử dụng Micro Python trong ESP8266; lập trình với GPS, GSM và GPRS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019667  Còn  Rỗi          
100019668  Còn  Rỗi          
100019669  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1698