Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị

Ký hiệu xếp giá
658.1511K241t 2020
Dewey
658.1511
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2020
Mô tả
391tr ; 27 cm
ISBN
9786047924592
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán quản trị
Ngày cập nhật
05/12/2020 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá chất lượng quản lý, các quyết định về giá bán, thông tin thích hợp cho việc ra quyết định và quyết định đầu tư dài hạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019670  Còn  Rỗi          
100019671  Còn  Rỗi          
100019672  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1503