Đầu tư tài chính

Ký hiệu xếp giá
332.6 D235t 2019
Dewey
332.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả
1183tr ; 27 cm
ISBN
9786049226939
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
đầu tư, tài chính
Ngày cập nhật
05/12/2020 03:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác; nghiên cứu sự rủi ro, tỷ suất sinh lợi và dữ diệu quá khứ; phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro; danh mục rủi ro tối ưu; mô hình chỉ số...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019681  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1096