Thư viện Lạc Hồng
21st century communication: listening, speaking, and critical thinking. Teacher's guide 4

Ký hiệu xếp giá
428.007L4775t 4
Dewey
428.007
Xuất bản
1. - Boston: National Geographic Learning, 2017
Mô tả
92tr ; 28 cm
ISBN
9781305955547
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, communication
Ngày cập nhật
13/01/2021 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
21st Century Communication is a four-level series that uses powerful ideas from TED Talks to teach learners to think critically and communicate effectively. Through authentic models of effective communication, students build fluency in the listening and speaking skills needed to achieve academic and personal success.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002350  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864