Thư viện Lạc Hồng
Intelligent business: Coursebook. Upper intermediate business English

Ký hiệu xếp giá
428.2402465T774i 2006
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education Limited, 2006
Mô tả
176tr ; 28 cm
ISBN
9781408256015
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business English
Ngày cập nhật
15/01/2021 10:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Career skills sections help to develop key communicative skills. Each unit ends with a Dilemma and Decision page which enables students to review language whilst completing problem solving activities. Thorough writing support is provided with a dedicated Style Guide Booklet. Each unit opens like an addition of The Economist.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002356  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 770