Communicating at work: strategies for success in business and the professions

Ký hiệu xếp giá
658.45 C73467
Dewey
658.45
Xuất bản
12. - McGraw-Hill education, 2019
Mô tả
465tr ; 26 cm
ISBN
9781260084597
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Communicating, success in business
Ngày cập nhật
15/01/2021 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: basics of business and professional communication, strategic case: Sundown bakery; personal skills, strategic case: Omnicom marketing; working in groups, strategic case: Museum of Springfield; making effective presentations, strategic case: Fresh Air Sports
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002362  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 533