Thư viện Lạc Hồng
Market leader: upper intermediate business English course book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465C8512m 2016
Dewey
428.2402465
Xuất bản
3rd edition extra. - Harlow: Pearson Education, 2016
Mô tả
175tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9781292134819
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kinh doanh, thương mại
Ngày cập nhật
15/01/2021 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-Commerce; Team building; Raising finance; Customer serviecs; Crisis management; Management styles; Takeovers and mergers; The future of business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002354  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 695