Thư viện Lạc Hồng
Foye's principles of medicinal chemistry

Ký hiệu xếp giá
616.0756F796
Dewey
616.0756
Xuất bản
8. - Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020
Mô tả
1626tr ; 28 cm
ISBN
9781975139032
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
medicinal chemistry
Ngày cập nhật
21/01/2021 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: drugs impacting the central nervous system, drugs impacting pain perception, drugs impacting the cardiovascular system, drugs impacting hormonal systems, drugs impacting immune, gastrointestinal and genitourinary systems, drugs impacting ocular nasal and pulmonary systems, drugs impacting infectious and neoplastic disease processes, therapeutic biologics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002388  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1634