Thư viện Lạc Hồng
Q: skills for success. Listening and speaking. 1A

Ký hiệu xếp giá
428.34S2836
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Oxford University Press, 2015
Mô tả
149tr ; 26 cm
ISBN
9780194818469
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, Conversation and phrase books, Rhetoric
Ngày cập nhật
21/01/2021 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This series that helps students to think critically and succeed academically. With new note-taking skills, an extended writing syllabus and authentic video in every unit, this book equips students for academic success better than ever. This book helps students to measure their progress, with clearly stated unit objectives that motivate students to achieve their language learning goals. Seamlessly integrated online content allows teachers to truly implement blended learning into the classroom.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002380  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1591