Business result. Upper-intermediate: Student's book with online practice

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 D836b 2020
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Oxford University Press, 2020
Mô tả
159tr ; 28 cm
ISBN
9780194738965
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business English
Ngày cập nhật
21/01/2021 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: first impressions, motivation, on schedule, new ideas, ethical business, making decisions, outsourcing, employees, new business, communications, change, data, culture, performance, career breaks
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002387  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 436