Thư viện Lạc Hồng
Data structures and algorithms made easy

Ký hiệu xếp giá
005.73K1896
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - USA: CareerMonk, 2020
Mô tả
414tr ; 28 cm
ISBN
9788193245279
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data structures, algorithms
Ngày cập nhật
23/01/2021 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction, recursion and backtracking, linked lists, stacks, queues, trees, priority queues and heaps, disjoint sets ADT, graph algorithms, sorting, searching, selection algorithms [Medians], symbol tables, hashing, string algorithms, algorithms design technique, greedy algorithms, divide and conquer algorithms, dynamic programming, complexity classes, miscellaneous concepts.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1485