Thư viện Lạc Hồng
Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
338.4791597N5767p
Dewey
338.4791597
Xuất bản
1. - Thể thao và Du lịch, 2020
Mô tả
272tr ; 21 cm
ISBN
9786048508722
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Du lịch cộng đồng, Phát triển, Việt Nam, Kinh tế du lịch
Ngày cập nhật
20/04/2021 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019688  Còn  Rỗi          
100019689  Còn  Rỗi          
100019690  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1231