Thư viện Lạc Hồng
汉 语 阅 读 教 程: 第 三 册

Ký hiệu xếp giá
495.184Z636h 3
Dewey
495.184
Xuất bản
Tái bản lần 3. - China: 北京大学出版社, 2019
Mô tả
324tr ; 27 cm
ISBN
9787561953617
Ngôn ngữ
Trung, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Trung Quốc, Hán ngữ, Giáo trình
Ngày cập nhật
23/06/2021 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ, nội dung quyển 3 gồm 26 bài học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 604