Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới. T.2, Quyển hạ 4

Ký hiệu xếp giá
495.111D928h 2
Dewey
495.111
Xuất bản
Tái bản lần 3. - NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả
169tr ; 27 cm
ISBN
8935246918845
Ngôn ngữ
Trung, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Trung Quốc, Giáo trình
Ngày cập nhật
24/06/2021 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu 10 bài học tiếng Trung Quốc (bài 11 đến bài 20) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1654