Thư viện Lạc Hồng
中级汉语阅读教程II

Ký hiệu xếp giá
495.184Z637i 2
Dewey
495.184
Xuất bản
Tái bản lần 2. - China: 北京大学出版社, 2009
Mô tả
245tr ; 27 cm
ISBN
9787301160084
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Trung Quốc, Giáo trình, Hán ngữ
Ngày cập nhật
24/06/2021 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Đọc 6 - Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ: quyển 1, gồm 30 bài học (bài học 31 -60).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 667