Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hán ngữ: Phiên bản mới. T.1, Quyển hạ 2

Ký hiệu xếp giá
495.111D928h 1
Dewey
495.111
Xuất bản
Tái bản lần thứ ba. - NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả
231tr ; 27 cm
ISBN
8935246922750
Ngôn ngữ
Trung, Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hán ngữ, Tiếng Trung, Giáo trình
Ngày cập nhật
25/06/2021 09:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong quyển hạ 2 tập 1 này giới thiệu 30 bài học, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001108  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 748