Thư viện Lạc Hồng
Từ điển môi trường phát triển bền vững Anh - Việt và Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
363.703 T550Đ
Dewey
363.703
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
483tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/09/2004 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này bao gồm hai lĩnh vực chính có liên quan mật thiết với nhau: Khoa học và quản lý môi trường; Phát triển bền vững.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001504  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2440