Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Anh - Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
423.959 22 Đ115NG
Dewey
423.959 22
Xuất bản
1. - Thanh niên, 2000
Mô tả
1399tr ; 16 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2004 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này gồm 175.000 từ và định nghĩa bao gồm các lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001589  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 776