Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
915.977 900 3TH102PH
Dewey
915.977 900 3
Xuất bản
1. - Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
1139tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
từ điển, địa danh, Thành phố Hố Chí Minh, Sài Gòn
Ngày cập nhật
01/10/2004 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển giải thích ý nghĩa các từ ngữ liên quan đến lịch sử Sài Gòn từ 1698. Từ điển được sắp xếp theo thứ tự: Sự kiện, nhân vật, địa danh, đường phố, kinh tế, Văn hóa - xã hội, Báo chí - xuất bản, tác phẩm, thành phố, những điểm đáng nhớ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001551  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 828