Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Chủ nghĩa Mác: tập III: sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu xếp giá
335.409L302S
Dewey
335.409
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả
1087tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2004 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập III gồm những nội dung chính sau: Thắng lợi của cách mãng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười mở ra một giai đoạn phát triển mới cho chủ nghĩa Mác; Sự phát triển chủ nghĩa Mác trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Sự hình thành và phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông; Sự phát triển của chủ nghĩa Mác sau chiến tranh thế giới thứ II.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001403  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1462