Thư viện Lạc Hồng
Giáo dục phòng chống ma tuý - Sổ tay

Ký hiệu xếp giá
371.78Gi-T
Dewey
371.78
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
104tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2004 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Một số vấn đề chung Phần 2: Đề cương bài giảng về ma tuý Phần 3: Hỏi đáp về giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  21 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003655  Còn  Rỗi          
100003656  Còn  Rỗi          
100003657  Còn  Rỗi          
100003658  Còn  Rỗi          
100003659  Còn  Rỗi          
100003660  Còn  Rỗi          
100003662  Còn  Rỗi          
100003663  Còn  Rỗi          
100003664  Còn  Rỗi          
100003665  Còn  Rỗi          
100003666  Còn  Rỗi          
100003667  Còn  Rỗi          
100003668  Còn  Rỗi          
100003669  Còn  Rỗi          
100003670  Còn  Rỗi          
100003671  Còn  Rỗi          
100003672  Còn  Rỗi          
100003673  Còn  Rỗi          
100003674  Còn  Rỗi          
100003675  Còn  Rỗi          
100005119  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1086