Thư viện Lạc Hồng
Hệ tư tưởng Đức

Ký hiệu xếp giá
335.5 TK
Dewey
335.5
Xuất bản
Tái bản. - H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả
1006tr ; 22cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2004 10:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập I: Phê phán triết học Đức hiện đại qua các đại biểu của nó là Phoiơbach, B.Bauơ và Stiêcnơ Tập II : Phê phán chủ nghĩa xã hội Đức thông qua những nhả tiên tri khác nhau của nó
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003643  Còn  Rỗi          
100003644  Còn  Rỗi          
100003645  Còn  Rỗi          
100003646  Còn  Rỗi          
100003647  Còn  Rỗi          
100003648  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 553