Thư viện Lạc Hồng
Từ điển kinh tế thương mại Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
330.03 TR120V
Dewey
330.03
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đà Nẵng, 2001
Mô tả
385tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, kinh tế thương mại, Việt - Anh
Ngày cập nhật
04/10/2004 08:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển gồm có trên 40.000 từ ngữ bao quát hầu hết những ngành trọng yếu trong phạm vi kinh tế - thương mại hiện đại, với nhiều từ, cụm từ và thành ngữ thông dụng, cập nhật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001501  Còn  Rỗi          
200001502  Còn  Rỗi          
200001503  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1599