Thư viện Lạc Hồng
Từ điển kinh tế thương mại Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
330.03TR120V
Dewey
330.03
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2002
Mô tả
1427tr ; 23 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, kinh tế thương mại, Anh - Việt
Ngày cập nhật
04/10/2004 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này gồm khoảng 35.000 từ và cụm từ liên quan đến đủ mọi lĩnh vực của kinh tế - thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001520  Còn  Rỗi          
200001521  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 326