Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
423.959 22 T550Đ
Dewey
423.959 22
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
2141tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
từ điển, Anh - Việt
Ngày cập nhật
04/10/2004 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này gồm 60.000 từ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001542  Còn  Rỗi          
200001582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 783