Thư viện Lạc Hồng
Phân tích ứng xử phi tuyến của khung thép chịu địa chấn có hệ cô lập móng LRB: luận văn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
Đồng Nai: [Knxb], 2020
Mô tả
130tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
Ứng xử phi tuyến, Chịu tải, Khung thép, Hệ cô lập móng, Nhà cao tấng, Kỹ thuật thi công
Ngày cập nhật
10/12/2021 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về xây dựng nhà cao tầng hiện nay, một số kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng, nhà cao tầng kết cấu thép, các hệ kết cấu thép chịu lực trong nhà cao tấng, một số công trình nhà cao tầng kết cấu thép trên thế giới, tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng, động đất tác dụng lên nhà cao tầng. Trình bày phương pháp tính toán kết cấu chịu động đất: phương pháp tính toán kết cấu chịu động đất, phương pháp tĩnh lực ngang tương đương, phương pháp phân tích dạng dao động và phố phản ứng, phương pháp tích phân trực tiếp phương trình chuyển động, phương pháp tính toán đẩy dần, phương pháp tính toán đẩy dần động. Đưa ra các giải pháp kháng chấn cho nhà cao tấng, phân tích ứng xử phi tuyến của khung thép chịu địa chấn có sử dụng hệ cô lập móng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1138