Thư viện Lạc Hồng
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại: luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
Đồng Nai: [Knxb], 2021
Mô tả
226tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
Ngân hàng điện tử, Ngân hàng trực tuyến, Dịch vụ ngân hàng
Ngày cập nhật
13/12/2021 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (8.78MB)
File 2 (189KB)
File 3 (1.56MB)
Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Trình bày những khái niệm chính của các yếu tố liên quan, tóm tắt một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài, đưa ra các giả thuyết nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu cho luận án. Nêu lên quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, thang đo sử dụng trong nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, kích cỡ mẫu và phương pháp phân tích dữ liệu. cách thống kê và phân tích dữ liệu nghiên cứu, từ đó phân tích kết quả của mô hình, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ NHTT của KHCN tại các NHTM Việt Nam, và mức độ tác động của yếu tố này. Tổng kết toàn bộ kết quả nghiên cứu, đồng thơi đưa ra một số hàm ý đối với những người làm công tác quản trị tại các NHTM Việt Nam. Nêu lên những hạn chế của đề tài và đề xuất cho hướng nghiên cứu trong tương lai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1097