Thư viện Lạc Hồng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ: luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
Đồng Nai: [Knxb], 2021
Mô tả
238tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
Hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp, Vừa và nhỏ, Đông Nam Bộ
Ngày cập nhật
13/12/2021 12:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (8.60MB)
File 2 (350KB)
File 3 (298KB)
Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, sự cần thiết của đề tài, lược khảo các công trong nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm xác định khoảng trống của các nghiên cứu trước, mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu, đốii tượng và phạm vi nghiên cứu đồng thời xác định phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng, đóng góp của luận án về mặt lý thuyết và thực tiễn. Trình bày về các lý thuyết quan trọng trong nghiên cứu đồng thời dẫn giải các nghiên cứu liên quan nhằm làm cơ sở hình thành giả thuyết. Bên cạnh đó phát thảo mô hình giả thuyết nghiên cứu. Nêu lên quy trình nghiên cứu và kiểm định thang đo sơ bộ bằng Cronbach’s Alpha, để tiến hành nghiên cứu chính thức. Trình bày đặc điểm mẫu nghiên cứu, thống kê mô tả, đánh giá các thang đo, EFA, CFA, SEM, kiểm định ước lượng mô hình nghiên cứu bằng Bootstrap, kiểm định sự khác biệt mô hình tác động của các yếu tố đến kết quả kinh doanh của các DN theo các biến định tính, đồng thời thảo luận kết quả nghiên cứu nhằm tái khẳng định kết quả nghiên cứu là đáng tin cậy. Kết luận nghiên cứu, đưa ra hàm ý quản trị và ý nghĩa của nghiên cứu đồng thời nêu lên hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1007