Thư viện Lạc Hồng
Khai phá luồng văn bản với kỹ thuật gom cụm: luận án tiến sĩ Khoa học máy tính

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
[Knxb], 2021
Mô tả
140tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
Luồng văn bản, mô hình GOW-Stream, Đồ thị từ, Hệ thống TKES, Cơ sở dữ liệu
Ngày cập nhật
13/12/2021 12:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (4.68MB)
File 2 (2.73MB)
File 3 (1.64MB)
File 4 (3.04MB)
Trình bày các công trình nghiên cứu liên quan như mô hình chủ đề, mô hình hỗn hợp dựa trên quy trình Dirichlet và một số nguyên lý liên quan, đồ thị hóa văn bản, kỹ thuật tìm đồ thị con phổ biến (thuật toán gSpan), thuật toán phát hiện sự nổi bật trên luồng dữ liệu văn bản…làm cơ sở để xây dựng các thuật toán của luận án. Trình bày một cách tiếp cận mới nâng cao tính ngữ nghĩa để gom cụm luồng văn bản bằng cách áp dụng các phân phối đồ thị từ phổ biến (GOW) trên các tài liệu văn bản ngắn. Nêu lên phương pháp, kết quả thực nghiệm và bàn luận trong nghiên cứu giải quyết bài toán thứ hai, nghiên cứu tìm các cụm từ xu thế trên luồng dữ liệu văn bản. Nghiên cứu đề xuất hệ thống TKES và áp dụng thuật toán đề xuất AdaptingBurst tìm cụm từ xu thế dựa trên ý tưởng của thuật toán trước đây là Kleinbergn. Đưa ra đánh giá về các kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của luận án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1229