Thư viện Lạc Hồng
Teaching business English

Ký hiệu xếp giá
428.2402465E475t
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 1994
Mô tả
237tr ; 25 cm
ISBN
9780194371674
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại
Ngày cập nhật
16/07/2004 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction to business English; analyzing the needs of the learners; activities and material.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000677  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1353