Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất (theo VAS và IFRS)

Ký hiệu xếp giá
657.3D182h 2021
Dewey
657.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả
348tr ; 29 cm
ISBN
9786049229602
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
báo cáo tài chính
Ngày cập nhật
02/08/2022 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày một số kiến thức cơ bản về lập báo cáo tài chính hợp nhất trong các trường hợp cụ thể: Các bút toán cơ bản; mua công ty con; giao dịch với cổ đông không kiểm soát; bán công ty con; công ty liên kết; công ty con ở nước ngoài; các khoản dự phòng đầu tư; các quỹ, tập đoàn phức tạp, sáp nhập; các vấn đề mở rộng và phát triển; hợp nhất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019713  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1952