Thư viện Lạc Hồng
Tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
658.12T1291c 2017
Dewey
658.12
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả
1095tr ; 27 cm
ISBN
9786049228926
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính, mô hình tài chính, vốn, tín dụng
Ngày cập nhật
23/08/2022 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp; các báo cáo tài chính và dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính; phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu; giá trị hiện tại thuần và các quy tắc đầu tư khác; đưa ra quyết định đầu tư; phân tích rủi ro, quyền chọn thực, và hoạch định ngân sách vốn; lãi suất và định giá trái phiếu; định giá cổ phiếu; rủi ro và tỷ suất sinh lợi: những bài học từ lịch sử của thị trường; tỷ suất sinh lợi và rủi ro: mô hình định giá tài sản vốn; một số góc nhìn khác biệt về rủi ro và tỷ suất sinh lợi: lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá; rủi ro, chi phí sử dụng vốn và định giá; thị trường vốn hiệu quả và những thách thức từ tài chính hành vi; tài trợ dài hạn; cấu trúc vốn; cấu trúc vốn; định giá và hoạch định ngân sách vốn cho công ty có sử dụng nợ vay; cổ tức và các hình thức chi trả khác; huy động vốn; thuê tài sản; quyền chọn và tài chính doanh nghiệp; quyền chọn và tài chính doanh nghiệp; chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi; công cụ phái sinh và phòng ngừa rủi ro; tài chính ngắn hạn và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn; quản trị tiền mặt; quản trị tín dụng và hàng tồn kho; sáp nhập, mua lại và thoái vốn; kiệt quệ tài chính; tài chính quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019756  Còn  Rỗi          
100019757  Còn  Rỗi          
100019758  Còn  Rỗi          
100019759  Còn  Rỗi          
100019760  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 550