Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư

Ký hiệu xếp giá
346.59707 P535l 2020
Dewey
346.59707
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả
587tr ; 24 cm
ISBN
9786045754825
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp luật; hợp đồng thương mại; đầu tư; Việt Nam; sách chuyên khảo
Ngày cập nhật
23/08/2022 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp những kiến thức về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam gồm: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư; những vấn đề pháp lí cơ bản của một số loại hợp đồng trong thương mại và đầu tư; một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại và đầu tư. Giới thiệu một số mẫu hợp đồng cụ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019764  Còn  Rỗi          
100019765  Còn  Rỗi          
100019766  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1189