Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc hành lang xanh thành phố

Ký hiệu xếp giá
711N5768c 2021
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2021
Mô tả
300tr ; 21 cm
ISBN
9786048260545
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Qui hoạch đô thị; Hành lang xanh; Việt Nam
Ngày cập nhật
14/09/2022 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019869  Còn  Rỗi          
100019870  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 805