Thư viện Lạc Hồng
Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó

Ký hiệu xếp giá
627.52T115d
Dewey
627.52
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2021
Mô tả
200tr ; 21 cm
ISBN
9786048260569
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hệ thống thủy lợi; Tác động; Biến đổi khí hậu; Giải pháp
Ngày cập nhật
14/09/2022 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019873  Còn  Rỗi          
100019874  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 572