Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước

Ký hiệu xếp giá
627.52N5766c 2021
Dewey
627.52
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2021
Mô tả
300tr ; 21 cm
ISBN
9786048260521
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tưới nước; Kĩ thuật tưới; Cẩm nang
Ngày cập nhật
14/09/2022 02:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về tưới cho cây trồng; khái quát phương pháp thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; giới thiệu tổng quan về kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp; quy trình quản lý vận hành và nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống tưới tiến tiến hợp lý.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019897  Còn  Rỗi          
100019898  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 567