Thiết kế công trình nước sạch nông thôn

Ký hiệu xếp giá
628.1028 D6317t 2021
Dewey
628.1028
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2021
Mô tả
180tr ; 21 cm
ISBN
9786048260576
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thiết kế công trình; Nước sạch; Nông thôn; Việt Nam
Ngày cập nhật
14/09/2022 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu các bước thiết kế, lựa chọn quy mô một số hệ thống/ công trình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ, phân tán đảm bảo cung cấp nước sạch có chất lượng đạt tiêu chuẩn cho các vùng dân cư nông thôn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019891  Còn  Rỗi          
100019892  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2009