Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện

Ký hiệu xếp giá
621.31 H6782h 2020
Dewey
621.31
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2020
Mô tả
90tr ; 27 cm
ISBN
9786048231613
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cung cấp điện; Thiết kế; Kĩ thuật điện; Bài giảng
Ngày cập nhật
15/09/2022 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những kiến thức xác định tâm phụ tải, xác định phụ tải tính toán, thiết kế chiếu sáng, chọn máy biến áp cho nhà máy, chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ, kiểm tra sụt áp thiết bị tiêu thụ điện, tính toán ngắn mạch, tính và chọn tụ bù, thiết kế bảo vệ an toàn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019904  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1815