Thư viện Lạc Hồng
Lập trình hướng đối tượng bằng VC#

Ký hiệu xếp giá
005.133N5768l 2018
Dewey
005.133
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả
455tr ; 24 cm
ISBN
9786047361144
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tin học; Ngôn ngữ lập trình
Ngày cập nhật
05/10/2022 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày một số kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn ngữ VC#, lập trình VC#, các khái niệm chính trong VC#, phát biểu Class & Interface trong VC#, vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa các đối tượng, xây dựng giao diện chương trình, tương tác với người dùng trong chương trình VC#, ghi/đọc dữ liệu của chương trình VC# ra/từ file...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019909  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596